XamVN  


Go Back   XamVN > Khu kinh doanh > MMO
Web Sex hay nhất ĐĂNG K Mark Forums Read


  

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-01, 09:38
abc's Avatar
abc abc is offline
Thần L Đề
 
Join Date: May 2016
Posts: 558
Được nhắc đến: 5 lần
Default

share tool render


Cch lch bản quyền khng thể coi thường kh kh kh
💡 Ưu điểm :
➡ Khng nặng my
➡ Dễ sử dụng
➡ Đa chức năng
➡ Chọn phng nền l ảnh tĩnh hay video đều okie lun
➡ Định dạng tập tin nhẹ, dễ dng cho việc upload
➡ Khng yu cầu cấu hnh khủng
➡ C thể mở thm nhạc ngoi để lch...
💢 Nhược điểm :
➡ Mỗi tội tốn thời gian !!!
🎯 Link XSplit Broadcaster Studio v2.3.1505.0542 : http://adf.ly/1eq0CL
🎯 Hướng dẫn Crack XSplit v2.3 Full:
1 - Ci đặt chương trnh.
2 - Chp file trong thư mục Crack vo thư mục ci đặt
3 - Đăng k ti khoản XSplit mở chương trnh v đăng nhập sử dung
https://www.facebook.com/youtu.bank/...9656681836380/
Quote v reply
  #2  
Old 04-01, 09:39
abc's Avatar
abc abc is offline
Thần L Đề
 
Join Date: May 2016
Posts: 558
Được nhắc đến: 5 lần
Default

????????? ??ờ?? ??ỡ??h ??h?????? ??ỏ?? ???????????? ?????? ?????????? ????? ??ỡ??h ??h?? ????h ???? ???????????? ????.
#QUYHOANG555YOUTUBER
??/ ??????? ????????:
: Batch Render Youtube Video Reup
: Settings for x264 video and mp3 Audio
@ECHO OFF
Setlocal EnableDelayedExpansion
: path to ffmpeg
set ffmpeg=C:\Users\capheyoutube\Desktop\FFMPEG\bin\ff mpeg.exe
: path to ffmpeg
set INPUT=C:\Users\Quy Hoang\Desktop\in
set OUTPUT=C:\Users\Quy Hoang\Desktop\out
: encode video
for %%i in (*.mp4) DO "%ffmpeg%" -y -i "%%i" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -g 60 -r 30 -b:v 1000k -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 48000 -metadata title="" -metadata artist="" -metadata album_artist="" -metadata album="" -metadata date="" -metadata track="" -metadata genre="" -metadata publisher="" -metadata encoded_by="" -metadata copyright="" -metadata composer="" -metadata performer="" -metadata TIT1="" -metadata TIT3="" -metadata disc="" -metadata TKEY="" -metadata TBPM="" -metadata language="eng" -metadata encoder="" -preset superfast "%OUTPUT%/%%~ni.mp4"
( Luu t?t c? dũng code ? phớa trờn thnh file bat.)
????/ ????????ờ?? ?? ??????? d?????:
?. : path to ffmpeg set : du?ng d?n t?i ffmpeg.exe
?. set INPUT: du?ng d?n t?i thu m?c input ( t?c d?u vo c?a video c?n render)
?. set OUTPUT: du?ng d?n t?i thu m?c output ( t?c d?u ra c?a video)
?. encode video : ph?n encoding video, cỏc bỏc thờm code lỏch vo ? tru?c dũng -vcodec l du?c.
Th?c m?c gỡ thỡ comment bờn du?i, rnh mỡnh s? check comment v h?i m. N?u c?n thi?t mỡnh s? up file bat lờn, bỏc ch? vi?c change du?ng d?n

https://www.facebook.com/groups/555Y...83332618684264
Quote v reply
  #3  
Old 04-01, 12:51
xamqua xamqua is offline
Gi tru
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 49
Được nhắc đến: 0 lần
Default

Tun cặc j ci ny l ffmpeg =.=' share lại cn gắn adf
Quote v reply
  #4  
Old 04-01, 12:53
xamqua xamqua is offline
Gi tru
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 49
Được nhắc đến: 0 lần
Default

Nếu muốn render nhanh th bỏ ra 5$ mướn 1 con linux, ci ffmpeg z rồi n render =.=' tốc độ n nhanh hơn con XEON 2530 v3 RAM 12G
Quote v reply
  #5  
Old 06-02, 22:37
Kira's Avatar
Kira Kira is offline
Gi tru
 
Join Date: May 2016
Location: VOZvn
Posts: 42
Được nhắc đến: 0 lần
Default

Quote:
Originally Posted by xamqua View Post
Nếu muốn render nhanh th bỏ ra 5$ mướn 1 con linux, ci ffmpeg z rồi n render =.=' tốc độ n nhanh hơn con XEON 2530 v3 RAM 12G
vl thế ak
__________________
Code:
Đời l bể khổ
Thot đc bể khổ đồng nghĩa vs qua đời
Quote v reply
Reply
Thread Tools
Display ModesSystem time: 11:23
We are not responsible for any content posted by members.


VOZ F17 XAMVL

VOZforums

Chuyện tr linh tinh

VOZVN