1 node ngọt lịm

Good guy

Già trâu
Thôi mày ơi, ae đồng dâm , đồng dê chửi thế tao nghĩ là nó cũng sáng ra rồi đấy!! Việc chính share cho ae info em này đi mày :sweet_kiss:
Sáng cái buồi =)). nâng bi nó xin hàng thì đừng lôi bố mày vào
 

ak321

Trẩu tre
Sáng cái buồi =)). nâng bi nó xin hàng thì đừng lôi bố mày vào
hà hà hà , biết lồn được mày tên là Sáng :big_smile: , avata cũng đẹp giai lắm nhưng để yên tao xin nó đã được miếng thơm tao lại chia cho :look_down:
 
Top