• Mời các cao nhân qua VietCado.com tham gia cuộc thi Tipser tháng 07-2019

12/07/2019-Thảo luận, chốt số XSMB

qnn

Già trâu
Tại hạ giờ đã chính thức Quy y cửa Phật tại chùa Bề Đề (do Đại thí chủ ALẩu làm chủ đầu tư)
Nay ta buông bỏ cõi hồng trần. Giờ chỉ có ngắm hoa, thưởng nguyệt. Vui cùng gió trăng thôi.
Không còn quan tâm đến chuyện Lô Đề thế sự nữa. =))=))=))
Chú mai chốt đi chú trụ trì còn chơi lô h
anh bin đầu tháng đi đánh bắt hải sản à sắp về chưa
 

danmoclop

Checker nghiệp dư
Tội nghiệp. Nghỉ 1 vài ngày đi tml. Tao chết thông mấy ngày nên quá hiểu cảm giác của mày. May tao đi tên lửa vào bờ, chứ không bg cũng khóc ròng
Dkm từ đàu tháng tới giờ ngày nào tao cũng bị thua. Sao dây đen dài thế mày ah.
 
Top