• Mời các cao nhân qua VietCado.com tham gia cuộc thi Tipser tháng 07-2019

Digital Marketing?

Có thằng nào có kinh nghiệm làm digital marketing không?
Tao thấy trên mạng bây giờ nhiều thằng làm với dạy digital marketing quá? Anh em nào trong ngành này cho xin ít kinh nghiệm đốt tiền với phương hướng để quảng cáo với?
 

irepole

Trẻ trâu
Có thằng nào có kinh nghiệm làm digital marketing không?
Tao thấy trên mạng bây giờ nhiều thằng làm với dạy digital marketing quá? Anh em nào trong ngành này cho xin ít kinh nghiệm đốt tiền với phương hướng để quảng cáo với?
Digital marketing, marketing online và quảng cáo là 3 cái khác nhau nhé tml.
MKT online là sử dụng chủ yếu các phương thức qua internet để làm mkt
Digital mkt là sử dụng các yếu tố kĩ thuật số để làm mkt bao gồm online mkt, mkt qua truyền hình, đài, màn hình chiếu ở thang máy, trung tâm thương mại, rạp phim..
MKT có nhiều định nghĩa nhưng cũng có thể hiểu là một kế hoạch, 1 chiến lược từ: tìm hiểu thị trường, khách hàng, đối thủ cho tới cách thức tiếp cận khách hàng mục tiêu, tăng mức độ nhận diên thương hiệu và hậu mãi... với phương châm tối ưu hóa chi phí và mức độ hiệu quả. Quảng cáo chỉ là một phần nhỏ trong mkt
 
Top