Hà Nội Mb Phương doanh nhân thành đạt khu hoàng mai

Sau một thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm cuối cùng cũng bắn hạ chị mb.
Chị là doanh nhân thành đạt và cũng là giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng chị lại lận đận về chuyện tình cảm vk ck.
Chị hiện tại có 1 cậu con trai 4 tuổi và ở riêng cùng con tại hoàng mai.
Điều kiện chị có nhưng chị lại chỉ thiếu thốn tình cảm của 1 người đàn ông dành cho chị.
Qua vài lần rồi mình cũng muốn giao lưu với anh em nào có mb ổn nhẹ nhàng và tình cảm.
Anh em nào có mb như vậy thì ném ib giao lưu nhé.
 

zzzlll

Đầu đường xó chợ
Sau một thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm cuối cùng cũng bắn hạ chị mb.
Chị là doanh nhân thành đạt và cũng là giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng chị lại lận đận về chuyện tình cảm vk ck.
Chị hiện tại có 1 cậu con trai 4 tuổi và ở riêng cùng con tại hoàng mai.
Điều kiện chị có nhưng chị lại chỉ thiếu thốn tình cảm của 1 người đàn ông dành cho chị.
Qua vài lần rồi mình cũng muốn giao lưu với anh em nào có mb ổn nhẹ nhàng và tình cảm.
Anh em nào có mb như vậy thì ném ib giao lưu nhé.
Mình có vài em thich giao lưu nhé mb max dâm cho bác..
 

hahuyhai

Thanh niên hoi
Sau một thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm cuối cùng cũng bắn hạ chị mb.
Chị là doanh nhân thành đạt và cũng là giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng chị lại lận đận về chuyện tình cảm vk ck.
Chị hiện tại có 1 cậu con trai 4 tuổi và ở riêng cùng con tại hoàng mai.
Điều kiện chị có nhưng chị lại chỉ thiếu thốn tình cảm của 1 người đàn ông dành cho chị.
Qua vài lần rồi mình cũng muốn giao lưu với anh em nào có mb ổn nhẹ nhàng và tình cảm.
Anh em nào có mb như vậy thì ném ib giao lưu nhé.
chị tên Hương phải ko m?
 

nepnepnep

Đầu đường xó chợ
Sau một thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm cuối cùng cũng bắn hạ chị mb.
Chị là doanh nhân thành đạt và cũng là giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng chị lại lận đận về chuyện tình cảm vk ck.
Chị hiện tại có 1 cậu con trai 4 tuổi và ở riêng cùng con tại hoàng mai.
Điều kiện chị có nhưng chị lại chỉ thiếu thốn tình cảm của 1 người đàn ông dành cho chị.
Qua vài lần rồi mình cũng muốn giao lưu với anh em nào có mb ổn nhẹ nhàng và tình cảm.
Anh em nào có mb như vậy thì ném ib giao lưu nhé.
Xin bro sh đc k? Chưa biết mùi vị tn
 

Tiểu huyền tử

Thanh niên hoi
Sau một thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm cuối cùng cũng bắn hạ chị mb.
Chị là doanh nhân thành đạt và cũng là giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng chị lại lận đận về chuyện tình cảm vk ck.
Chị hiện tại có 1 cậu con trai 4 tuổi và ở riêng cùng con tại hoàng mai.
Điều kiện chị có nhưng chị lại chỉ thiếu thốn tình cảm của 1 người đàn ông dành cho chị.
Qua vài lần rồi mình cũng muốn giao lưu với anh em nào có mb ổn nhẹ nhàng và tình cảm.
Anh em nào có mb như vậy thì ném ib giao lưu nhé.
Share t với dc ko
 

oldman89

Trẩu tre
Sau một thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm cuối cùng cũng bắn hạ chị mb.
Chị là doanh nhân thành đạt và cũng là giám đốc của một công ty chuyên về mỹ phẩm nhưng chị lại lận đận về chuyện tình cảm vk ck.
Chị hiện tại có 1 cậu con trai 4 tuổi và ở riêng cùng con tại hoàng mai.
Điều kiện chị có nhưng chị lại chỉ thiếu thốn tình cảm của 1 người đàn ông dành cho chị.
Qua vài lần rồi mình cũng muốn giao lưu với anh em nào có mb ổn nhẹ nhàng và tình cảm.
Anh em nào có mb như vậy thì ném ib giao lưu nhé.
Inbox gluu nhé^^
 
Top