• Mời các bạn qua VietCado.com vui chơi và trở thành khai quốc công thần!

[Series] Tự phòng chữa một số bệnh lây qua đường tình dục: đừng mất tiền ngu thêm nữa

Con gà mờ

Trẩu tre
Viết bài về sùi mào gà đi mày, tao nghe nói cái này là virus nên sẽ đéo khỏi hẳn được phải không mày
 

turtle69

Trẩu tre
klq nhưng bác chỉ em cách chữa về bệnh viêm nang lông ở lưng được không ạ?
 

Top