• Mời các bạn qua VietCado.com vui chơi và trở thành khai quốc công thần!

[Tổng hợp] Massage Hà Nội

kentnguyen2588

Già trâu
Chọn random dễ bị quả đắng lắm, có lần tao bị dí một em vừa lùn, béo, có vết mổ to tướng ở bụng. Tao đoán mổ đẻ. Tao ngai đổi nên chặc lưỡi cho qua.
 

Sheva1510

Trẩu tre
Chọn random dễ bị quả đắng lắm, có lần tao bị dí một em vừa lùn, béo, có vết mổ to tướng ở bụng. Tao đoán mổ đẻ. Tao ngai đổi nên chặc lưỡi cho qua.
Đổi dc mà tml. Bỏ tiền ra thì m phải bắt nó phục vụ chứ nhắm mắt đưa chim làm cc j
 

Top