Share hàng Thanh Hóa giao lưu, trao đổi bán chuyên, hàng, rau.

kisutre9x

Trẻ trâu
Mấy tml bảo lập nhóm mà toàn đê số điện thoại rồi để ae bơ vơ đéo thấy add vào nhóm nào.
Tao mạn phép để cái top đây ae vào để lại số tao add từng người.
Lưu ý có em thì mới giao lưu, tránh các thành phần vào chỉ xin cho vui.
Tao có 1 vài em sẽ làm gương trong nhóm :)) Vì một nhóm ae trao đổi văn minh, kín đáo, và an toàn.
thanks chúng m.
 

datarack

Trẻ trâu
Mấy tml bảo lập nhóm mà toàn đê số điện thoại rồi để ae bơ vơ đéo thấy add vào nhóm nào.
Tao mạn phép để cái top đây ae vào để lại số tao add từng người.
Lưu ý có em thì mới giao lưu, tránh các thành phần vào chỉ xin cho vui.
Tao có 1 vài em sẽ làm gương trong nhóm :)) Vì một nhóm ae trao đổi văn minh, kín đáo, và an toàn.
thanks chúng m.
Phải có trách nhiệm với thớt chứ ko được lập xong để đấy phủi đít mà đi đúng ko ml.
quăng zalo đây tao kết bạn.
 

doibuonqua257

Trẩu tre
Mấy tml bảo lập nhóm mà toàn đê số điện thoại rồi để ae bơ vơ đéo thấy add vào nhóm nào.
Tao mạn phép để cái top đây ae vào để lại số tao add từng người.
Lưu ý có em thì mới giao lưu, tránh các thành phần vào chỉ xin cho vui.
Tao có 1 vài em sẽ làm gương trong nhóm :)) Vì một nhóm ae trao đổi văn minh, kín đáo, và an toàn.
thanks chúng m.
t vào với 0357029615
 

Boontuty

Trẩu tre
Mấy tml bảo lập nhóm mà toàn đê số điện thoại rồi để ae bơ vơ đéo thấy add vào nhóm nào.
Tao mạn phép để cái top đây ae vào để lại số tao add từng người.
Lưu ý có em thì mới giao lưu, tránh các thành phần vào chỉ xin cho vui.
Tao có 1 vài em sẽ làm gương trong nhóm :)) Vì một nhóm ae trao đổi văn minh, kín đáo, và an toàn.
thanks chúng m.
Cho e 1 vé vào nhóm với cụ 0902061323
 

Top