Share hàng Thanh Hóa giao lưu, trao đổi bán chuyên, hàng, rau.

Blackmun

Trẩu tre
Mấy tml bảo lập nhóm mà toàn đê số điện thoại rồi để ae bơ vơ đéo thấy add vào nhóm nào.
Tao mạn phép để cái top đây ae vào để lại số tao add từng người.
Lưu ý có em thì mới giao lưu, tránh các thành phần vào chỉ xin cho vui.
Tao có 1 vài em sẽ làm gương trong nhóm :)) Vì một nhóm ae trao đổi văn minh, kín đáo, và an toàn.
thanks chúng m.
Xin add vào nhóm với 0342675996. Xin cảm ơn và hậu tạ.mình
 

NoPain

Trẩu tre
Mấy tml bảo lập nhóm mà toàn đê số điện thoại rồi để ae bơ vơ đéo thấy add vào nhóm nào.
Tao mạn phép để cái top đây ae vào để lại số tao add từng người.
Lưu ý có em thì mới giao lưu, tránh các thành phần vào chỉ xin cho vui.
Tao có 1 vài em sẽ làm gương trong nhóm :)) Vì một nhóm ae trao đổi văn minh, kín đáo, và an toàn.
thanks chúng m.
Add tao vào với
0787878790
 
Top