• Mời các bạn qua VietCado.com vui chơi và trở thành khai quốc công thần!

Mới

Latest profile posts

Đại khái tôi đã biết lý do vì sao mình không có người yêu rồi, lớn lên không xinh đẹp, chẳng biết làm nũng, giọng nói không ngọt ngào, cũng không yểu điệu thục nữ, người ta uống chút rượu là sẽ có bộ dạng lê hoa đái vũ, còn tôi, còn mẹ nó uống rượu mà như anh hùng hảo hán, thảo nào độc thân cả đời. :feel_good:
Top