• Mời các bạn qua VietCado.com vui chơi và trở thành khai quốc công thần!

Sáng nay tao vừa bị cưỡng bức

Thành Pub

Trẩu tre
Bú đá thì bị hoang tưởng là điều tất yếu rồi, không biết giờ này thớt đã tỉnh chưa nhỉ =))
 
Tao biết ngay rằng quên viết đoạn lý do tại sao lại có bà chị ở nhà là chúng mày nhẩy bổ vào cắn xé cho rằng tao bị ảo bị ngáo mà.
Em ý cãi nhau với chồng và về đó ở trước khi tao đến nhà bạn tao chơi. Địp mịa chúng mài tau vẫn cặp kè với chị ta đấy nhưng sắp phải next rồi để nó còn về nhà chồng nó. Ai tin thì tin tao cũng đéo quan tâm chi mệt buồi. Còn đứa nào tin thì nó là đứa thông minh đấy.
 

hurstjacobson

Đàn em Khá Bảnh
Tao biết ngay rằng quên viết đoạn lý do tại sao lại có bà chị ở nhà là chúng mày nhẩy bổ vào cắn xé cho rằng tao bị ảo bị ngáo mà.
Em ý cãi nhau với chồng và về đó ở trước khi tao đến nhà bạn tao chơi. Địp mịa chúng mài tau vẫn cặp kè với chị ta đấy nhưng sắp phải next rồi để nó còn về nhà chồng nó. Ai tin thì tin tao cũng đéo quan tâm chi mệt buồi. Còn đứa nào tin thì nó là đứa thông minh đấy.
Chúng nó tếu thôi, chắc đều tin mày hết
Mà tml =]
 

Fuck_Ass

Đàn em Khá Bảnh
Tao đồ rằng thằng thớt đang nằm trong viện khâu lại tầng sinh môn. Thằng bạn đái xong thì chim khô lắm =))
 

ALau

Người đến từ Triều Tiên
Đã nằm trong trại sáng tác thì các tml thắc mắc thật giả làm gì?
 

Top